PDA Aargau

VET -VENDOSJE - PROGRAMI I PDA-së

BE shërben për të zbatuar interesat kapitaliste dhe imperialiste të sundimtarëve dhe korporatave të mëdha. Marrëveshjet dypalëshe midis Zvicrës dhe BE -së konsolidojnë politikën neoliberale në Zvicër. Ne jemi të përkushtuar për një Evropë të bazuar në vlera të tilla si toleranca, solidariteti, paqja dhe antifashizmi.

Ne kërkojmë në mënyrë specifike:

  • Rinegocimi i marrëveshjeve dypalëshe me BE -në në mënyrë që ato t’u shërbejnë interesave të popullatës më të gjerë
  • Zgjerimi i masave shoqëruese si dhe burimet e nevojshme financiare dhe njerëzore për të siguruar zbatimin e tyre
  • Asnjë pranim i Zvicrës në BE
  • Ruajtja e asnjanësisë kundrejt BE-së
  • Refuzimi për të marrë pjesë aktive ose pasive në luftëra dhe ndërprerja e të gjitha marrëdhënieve me aleancat imperialiste siç është NATO
  • Asnjë marrëveshje kuadër që bie ndesh me interesat e punëtorëve dhe e detyron Zvicrën të miratojë në mënyrë të njëanshme të drejtat e BE -së

Dhe ne nuk do të pushojmë …

derisa të arrihet një Evropë solidare dhe ekologjike e paqes në interes të njerëzve që punojnë.