PDA Aargau

Një Zvicër e Hapur për të gjithë - PROGRAMI PDA

Racizmi ndihmon në ruajtjen e ekuilibrit kapitalist të fuqisë. Dhitë kurbani shërbejnë për të ndarë punëtorët dhe për të larguar vëmendjen nga problemet reale të popullsisë.

Ne kërkojmë në mënyrë specifike:

 • Pasaporta zvicerane për të gjithë të lindurit në Zvicër
 • Legalizimi i Sans-Papiers, sepse askush nuk është i paligjshëm
 • Ndjekja penale e çdo akti ksenofob dhe racist
 • Një ligj për të huajt dhe azilin i bazuar në humanizëm dhe solidaritet
 • Tërheqja e Zvicrës nga marrëveshjet Shengen dhe Dublin
 • Strehim adekuat dhe kujdes shëndetësor për refugjatët
 • Lëvizja e lirë e njerëzve për të gjithë
 • E drejta për të punuar për të gjithë që jetojnë në Zvicër me të njëjtën pagë për të njëjtën punë
 • Njohja si refugjatë politikë nga të gjithë ata njerëz që persekutohen ose burgosen për shkak të orientimit të tyre seksual ose identitetit gjinor
 • Përfundimi i paraburgimit të të miturve refugjatë
 • Legalizimi i udhëtimit në vendlindje për refugjatët e gjeneratës së dytë dhe të tretë

Dhe ne nuk do të pushojmë …

derisa, me shoqërinë socialiste, racizmi dhe ksenofobia janë relikte të së kaluarës së zymtë.