PDA Aargau

Kështu që puna e shumë njerëzve nuk çon më në pasurinë e pak njerëzve

Bëhuni anëtar i Partisë së Punës të Zvicrës!

Bëhuni pjesë e PDA AARGAU!

Partia e Punës është një organizatë demokratike. Rrënjët e tij qëndrojnë në komunizëm, anarkosindikalizëm, socialdemokraci, lëvizjen e paqes dhe lëvizjet fetare (-socialiste). Ne i mirëpresim të gjithë njerëzit, pavarësisht nga gjinia, etnia apo feja.

Shoqëria jonë po përballet me sfida të mëdha. Për t'u përballur me këto, nevojiten diskutime të hapura dhe konstruktive midis njerëzve që kanë pasur përvoja të ndryshme dhe që kanë arritur t'i njohin faktet nga këndvështrime të ndryshme. Sepse sa më komplekse të jetë një shoqëri, aq më e nevojshme bëhet të kuptohet diversiteti që ajo përmban si një mundësi për të gjetur së bashku zgjidhje efektive.

Ne duam të ecim përpara jo të gjithë kundër të gjithëve, por së bashku.


Medikamente gegen Lebensmittelvergiftung codeintropfen rezeptfrei Medikamente gegen Krebsgeschwüre.
Arzneimittel gegen Nebenhöhlenkopfschmerzen sehr kluges Personal concerta schweiz Erkältungsmedizin
Natürliche Heilmittel gegen Kopfschmerzen makatussin schweiz schleimlösend
Behandlung eingewachsener Zehennägel Medikamente gegen Lebensmittelvergiftung sequase schweiz Reparaturdefinition
die beste dumme Medizin tilidin schweiz Medikamente gegen Verstopfung

PROGRAMI I PDAS

Puna është një e drejtë themelore për të gjithë njerëzit, pasi pasuria shoqërore bazohet në punë. Çdo punë është e rëndësishme dhe vlen njësoj. Ne duam t’i japim fund shfrytëzimit të njeriut nga njeriu. Ne po luftojmë për paga më të larta, orë më të shkurtra pune, futjen e një ligji të ri të punës dhe një gjykate pune.

Ne kërkojmë në mënyrë specifike:

 • E drejta për të punuar
 • Futja e një pagese minimale të jetesës prej të paktën 4500 franga (24.75 franga në orë) dhe një pagë minimale për kursantët që rritet me çdo vit të praktikës
 • Futja e pagave maksimale +
 • Futja e një pagese ligjore të muajit të 13 -të për të gjithë
 • Prezantimi i javës 35-orëshe me staf të plotë dhe kompensim pagash
 • Koha maksimale e punës është 8 orë në ditë
 • Zhdukja e vlerës së shtuar nga fitimet në kontekstin e industrializimit 4.0
 • Asnjë zgjatje e kohës së hapjes së dyqanit dhe kohës së hapjes maksimumi 11 orë në ditë
 • Heqja e marrëdhënieve të pasigurta të punës përmes zgjerimit të mbrojtjes kundër pushimit nga puna për të gjithë, e drejta për riintegrim në punë dhe ndalimi i punës së përkohshme dhe punës në punë
 • E drejta për zhvillim profesional e financuar nga kompania
 • Zhvillimi i sigurisë dhe mbrojtjes së shëndetit në vendin e punës dhe e drejta e punëtorëve për të zgjedhur inspektorët e sigurisë në vendin e punës
 • Kontrolle më të paparalajmëruara nga inspektoratet e punës dhe sanksione më të rrepta në rast shkeljesh
 • Futja e këshillave të punës me një të drejtë të plotë të bashkëvendosjes
 • E drejta e paguesve për t’u mbledhur gjatë orarit të punës
 • E drejta kushtetuese për grevë
 • Pasojat financiare dhe juridike për kompanitë që nuk respektojnë pagën e barabartë
 • Ndalimi i pushimeve nga puna pa ndonjë arsye të mirë
 • Ndalimi i shpërblimeve për kompanitë që lëshojnë pushime nga puna
 • Lufta aktive kundër hedhjes së pagave dhe nënkontraktimit
  Ndalimi i vetëpunësimit fals, si për shembull me kompani si Uber. Marrëdhëniet e punës duhet të rregullohen në përputhje me ligjin e punës dhe të drejtat përkatëse të punonjësve
 • Ndaloni diskriminimin në rekrutim
 • Njohja e djegies si një sëmundje profesionale

Ndalimi i praktikave falas afatgjata

Dhe ne nuk do të pushojmë …

derisa, me shoqërinë socialiste, puna nuk i shërben pasurisë më pak përmes shfrytëzimit të njerëzve dhe natyrës, por përkundrazi prosperitetit të të gjithëve!

Vendimet për bujqësinë dhe ushqimin merren sot nga marrëveshjet e mëdha shumëkombëshe dhe tregtia e lirë. Ne jemi të përkushtuar për të siguruar që fermerët dhe popullsia zvicerane të mund të marrin vendimet e tyre në lidhje me ushqimin që duan të konsumojnë. Ne synojmë të zvogëlojmë në mënyrë drastike përdorimin e pesticideve. Në këtë mënyrë ne duam që gradualisht të arrijmë një Zvicër agroekologjike. Qëllimi është bujqësia e qëndrueshme, ekonomike, ekologjike dhe sociale që zëvendëson kimikatet me mjete biologjike.

Ne kërkojmë në mënyrë specifike:

 • Qasje në ushqim të shëndetshëm, rajonal, të mjaftueshëm për të gjithë
 • Bujqësia e larmishme dhe organike që mbron burimet e vlefshme natyrore, përkatësisht tokën dhe farat. Heqja dorë nga gjithçka që dëmton konsumatorin (pa OMGJ, etj.)
 • Mbështetje shtetërore në mënyrë që bizneset e vogla të paguajnë punonjësit e tyre të paktën 4500 franga në muaj, duke punuar 35 orë në javë
 • Një politikë bujqësore që garanton sovranitetin e ushqimit, përcakton çmimet dhe mbron dhe promovon ushqimin rajonal në mënyrë që fermerët të jetojnë në dinjitet
 • Një standard prodhimi sipas nevojave të bujqësisë dhe konsumatorëve dhe jo sipas udhëzimeve të BE -së. Logjikisht, ne duam që Zvicra të braktisë parimin Cassis de Dijon
 • Një politikë bujqësore që promovon prodhimin vendor si dhe shitjet direkte dhe kufizon në mënyrë drastike importin e ushqimit
 • Ruajtja e sipërfaqeve të kultivuara, veçanërisht për menaxhimin e terrenit (rotacioni i të korrave), në sasinë dhe cilësinë e tyre
 • Fundi i bujqësisë së fabrikës
 • Promovimi i kooperativave konsumatore që punojnë drejtpërdrejt me prodhuesit
 • Promovimi i ndërgjegjësimit për mjedisin dhe bujqësinë tek fëmijët e moshës shkollore
 • Legalizimi i kultivimit, shitjes dhe përdorimit të kanabisit
 • Mbështetje shtetërore për metodat e kultivimit bujqësor miqësor me mjedisin
 • Masa efektive kundër humbjes dhe humbjes së ushqimit

Ne nuk do të pushojmë…

derisa, me shoqërinë socialiste, peizazhi të jetë në harmoni me natyrën dhe në shërbim të popullsisë rajonale.

Situata e kujdesit shëndetësor është bërë e padurueshme. Sistemi pseudo-liberal, për të mos thënë mashtrim i organizuar, pra Akti i Sigurimit të Shëndetit (KVG), ka arritur prej kohësh kufijtë e tij. Primet rriten nga viti në vit. Shumat që do të paguhen janë shkatërruese për klasën punëtore. Për shkak të sistemit të ekskluzivitetit, ajo shpesh duhet të heqë dorë nga kujdesi bazë, veçanërisht pasi shumë nga trajtimet më të rëndësishme nuk janë as të mbuluara. Një ndryshim rrënjësor është i nevojshëm.

Ne kërkojmë në mënyrë specifike:

 • Një sistem shëndetësor social, publik dhe i decentralizuar
 • Një fond i unifikuar i sigurimit shëndetësor
 • Primet e lidhura me të ardhurat dhe pasurinë
 • Heqja e sistemit të ekskluzivitetit
 • Futja e sigurimit të dhëmbëve
 • Asnjë privatizim i spitaleve
 • Ruajtja e një rrjeti lokal për spitalet dhe ndalimi i të ashtuquajturit “racionalizim”, i cili nuk është asgjë më shumë se një çmontim i shërbimeve në sistemin e kujdesit shëndetësor
 • Përfundimi i subvencioneve për pacientët privatë nga shteti
 • Nacionalizimi i industrisë farmaceutike për të lejuar uljen e çmimit të barnave dhe kontroll demokratik
 • Transparenca në lidhje me koston e barnave
 • Fundi i “listës së zezë” për kompanitë e sigurimeve shëndetësore

Dhe ne nuk do të pushojmë …

derisa të krijohet një sistem shëndetësor plotësisht publik dhe falas në shoqërinë socialiste dhe qasja në kujdesin shëndetësor të njihet dhe garantohet si e drejtë.

Hapësira e jetesës është atje për të jetuar – dhe jo për të rritur fitimet e pronarëve të pronës pa masë. Strehimi i përballueshëm është një e drejtë themelore. Cilësia e shtëpisë është e lidhur ngushtë me cilësinë e jetës dhe shëndetit.

Ne kërkojmë në mënyrë specifike:

 • E drejta për strehim; strehim të përballueshëm për të gjithë
 • Fundi i dëbimeve
 • Kontrolli shtetëror i qirasë me një kufi të sipërm të qirasë: çdo apartament regjistrohet, çdo apartament ka një çmim të kontrolluar. Qiratë ekzistuese duhet të kontrollohen
 • Ndalimi i spekulimeve me banim dhe tokë
 • Një e drejtë e përgjithshme e refuzimit të parë mbi vlerën e taksës për bashkitë dhe kooperativat e strehimit kur shesin prona të paluajtshme dhe tokë ndërtimi
 • Dorëzimi i pasurive të paluajtshme në sektorin publik vetëm sipas ligjit të ndërtimit
 • Nacionalizimi dhe kështu kontrolli demokratik i pasurive të paluajtshme
 • Ndërtimi i banesave të lira
 • Heqja e pagesave të depozitave për qiramarrësit
 • Asnjë privatizim i apartamenteve
 • Promovimi i hapësirës së jetesës së asistuar për njerëzit në nevojë dhe qasje më e lehtë në të
 • Mbështetja e projekteve të strehimit bashkëpunuese dhe pjesëmarrëse
 • Fikja e energjisë elektrike dhe ujit në rast të vështirësive financiare të qiramarrësve duhet të ndalohet
 • Një ndalim prishjeje, me përjashtim të projekteve të reja të ndërtimit të pajtueshme me shoqërinë
 • Mbrojtje gjithëpërfshirëse kundër pushimit nga puna
 • Shpronësimi i ndërtesave të neglizhuara rëndë

Ne nuk do të pushojmë…

derisa shoqëria socialiste të transformojë kontrollin privat mbi tokën në një të drejtë të thjeshtë përdorimi.

BE shërben për të zbatuar interesat kapitaliste dhe imperialiste të sundimtarëve dhe korporatave të mëdha. Marrëveshjet dypalëshe midis Zvicrës dhe BE -së konsolidojnë politikën neoliberale në Zvicër. Ne jemi të përkushtuar për një Evropë të bazuar në vlera të tilla si toleranca, solidariteti, paqja dhe antifashizmi.

Ne kërkojmë në mënyrë specifike:

 • Rinegocimi i marrëveshjeve dypalëshe me BE -në në mënyrë që ato t’u shërbejnë interesave të popullatës më të gjerë
 • Zgjerimi i masave shoqëruese si dhe burimet e nevojshme financiare dhe njerëzore për të siguruar zbatimin e tyre
 • Asnjë pranim i Zvicrës në BE
 • Ruajtja e asnjanësisë kundrejt BE-së
 • Refuzimi për të marrë pjesë aktive ose pasive në luftëra dhe ndërprerja e të gjitha marrëdhënieve me aleancat imperialiste siç është NATO
 • Asnjë marrëveshje kuadër që bie ndesh me interesat e punëtorëve dhe e detyron Zvicrën të miratojë në mënyrë të njëanshme të drejtat e BE -së

Dhe ne nuk do të pushojmë …

derisa të arrihet një Evropë solidare dhe ekologjike e paqes në interes të njerëzve që punojnë.

Shkaqet e problemeve mjedisore janë përpjekjet lakmitare për fitimin më të shpejtë të mundshëm, më të lartë, shfrytëzimin e pamëshirshëm të natyrës nën diktatin e biznesit të madh. Sidoqoftë, një mjedis i shëndetshëm është i mirë për të gjithë.

Ne kërkojmë në mënyrë specifike:

 • Shpallni urgjencën e klimës tani
 • Burimet e nevojshme për jetën (uji, energjia elektrike, nxehtësia, etj.) Duhet të qëndrojnë nën kontrollin publik në mënyrë që të garantojnë përdorimin e tyre ekologjik
 • Dalja e menjëhershme nga energjia bërthamore dhe zëvendësimi i saj me energji të rinovueshme siç është energjia diellore
 • Nacionalizimi dhe kështu kontrolli demokratik i kompanive të energjisë
 • Investimi i qeverisë në promovimin e energjisë së rinovueshme
 • Asnjë ulje e tarifave të energjisë elektrike dhe ujit për kompanitë
 • Vendosni “Rregullin e Gjelbër” (ndalimi i natyrës për të marrë më shumë sesa mund të japë) si një kërkesë e detyrueshme në kushtetutë
 • Një program financimi për të zvogëluar konsumin e burimeve për individët dhe kompanitë private
 • Marrëveshjet e energjisë me BE -në duhet të garantojnë një politikë energjetike miqësore me mjedisin në Evropë
 • Promovimi dhe përdorimi falas i transportit publik lokal për të gjithë
 • Zhvendosja e trafikut rrugor në hekurudhë
 • Reduktimi drastik i pesticideve dhe ndalimi i menjëhershëm i glyphosate
 • Tërheqja e investimeve publike nga lëndët djegëse fosile
 • Ndalimi i investimeve nga kompanitë zvicerane në lëndë djegëse fosile dhe në miniera të hapura
 • Lufta kundër vjetërsimit të planifikuar
 • Rritja e kontrolleve dhe sanksioneve kundër ndotjes industriale
 • Shtrëngimi i standardeve sociale dhe mjedisore në tregtimin e produkteve
 • Njohja dhe përfshirja e termit “ekocid” (një krim që shkakton dëme të rënda mjedisore) në Kodin Penal
 • Masat kundër materialit të panevojshëm të paketimit
 • Mbrojtja dhe promovimi i biodiversitetit
 • Planifikimi hapësinor i orientuar drejt së ardhmes në harmoni me mbrojtjen e mjedisit
 • Asnjë reklamë komerciale në tokën publike

Dhe ne nuk do të pushojmë …

derisa ekonomia e planifikuar në shoqërinë socialiste të sigurojë shpërndarjen e drejtë të mallrave dhe sigurinë e burimeve natyrore.

Institucionet arsimore pasqyrojnë shoqërinë. Tendenca është të mësojmë se çfarë mund të përdoret për ekonominë. Kjo bie ndesh me një edukim emancipues që na mundëson të kapërcejmë shfrytëzimin dhe sundimin klasor.

Ne kërkojmë në mënyrë specifike:

 • Një rritje në mbështetjen financiare shtetërore për institucionet arsimore publike
 • Mbështetja e synuar e fëmijëve të klasës punëtore dhe emigrantëve pavarësisht nga statusi i vendbanimit të prindërve të tyre
 • Ndalimi i ndikimit të sektorit privat në përmbajtjen e kërkimit dhe mësimdhënies, për shembull përmes teksteve shkollore
 • Një shkollë e drejtuar në mënyrë demokratike e bazuar në bashkëpunim dhe përgjegjësi kolektive
 • Arsimim falas për të gjithë, nga kopshti deri në diplomim, përfshirë trajnimin profesional
 • Shkollim i detyrueshëm dhe falas për të gjithë deri në moshën 18 vjeç
 • Së paku dy ditë shkollë profesionale për të gjithë kursantët
 • Heqja e sistemit shkollor me shumë nivele në nivelin fillor të detyrueshëm në favor të shkollës gjithëpërfshirëse gjithë-ditore në mënyrë që të parandalohet përzgjedhja e parakohshme
 • Edukimi seksual nga niveli më i ulët, përfshirë pyetjet LGBT
 • Mbështetja financiare e të gjithë studentëve dhe kursantëve që kanë nevojë për të
 • Më shumë vende trajnimi përmes financimit të punëtorive trajnuese shtetërore
 • Zgjerimi i të drejtave për kursantët dhe mbrojtja e tyre më e mirë
 • Më shumë mësues në arsimin fillor dhe të mesëm
 • Trajnime të vazhdueshme të mëtejshme për mësuesit me qëllim të kuptimit më të mirë të realiteteve sociale të jetës së fëmijëve
 • Një kufi i lartë për numrin e nxënësve për klasë nga kopshti ditor deri në fund të shkollës
 • Reduktimi i orëve mësimore të mësuesve
 • Parandalimi aktiv i drogës, alkoolit dhe duhanit
 • Një shkollë denominacionale
 • Luftimi i ngacmimeve në shkolla
 • Luftimi i ngacmimit seksual, veçanërisht në universitete, kolegje dhe shkolla profesionale
 • Trajnimi profesional që merr parasysh ndryshimet në sektorin e energjisë dhe respektin për mjedisin
 • Mbështetje e synuar për fëmijët dhe të rinjtë me probleme dhe aftësi të kufizuara

Ne nuk do të pushojmë…

derisa, me shoqërinë socialiste, arsimi nuk i shërben më interesave ekonomike, por zhvillimit të personalitetit dhe shoqërisë.

Solidariteti ndërkombëtar është një vlerë themelore e Partisë së Punës. Ne duam një Zvicër të angazhuar që punon për të siguruar që hendeku midis të pasurve dhe të varfërve në mbarë botën të bëhet më i vogël. Një Zvicër e angazhuar për paqen.

Ne kërkojmë në mënyrë specifike:

 • Heqja e taksës së detyrueshme të shërbimit ushtarak
 • Ndalimi i shitjes së materialeve të luftës
 • Tërheqja e të gjithë personelit të ushtrisë zvicerane që janë vendosur jashtë vendit. Përjashtimet mund të bëhen për operacionet e OKB -së
 • Përfundimi i menjëhershëm i bashkëpunimit ushtarak me, ndër të tjera, ushtritë e vendeve të NATO -s, Izraelin dhe monarkitë e Shteteve të Gjirit
 • Asnjë pjesëmarrje dhe pjesëmarrje zvicerane në projekte për një Ushtri Evropiane (Pesco)
 • Mbështetja e vetëvendosjes dhe sovranitetit të popujve kundër imperializmit
 • Marrëdhëniet e drejta tregtare me vendet në zhvillim dhe ato në zhvillim, si dhe bashkëpunimi zhvillimor që arrijnë të paktën 1 përqind të prodhimit të brendshëm bruto të Zvicrës
 • Njohja e shtetit palestinez nga Konfederata Zvicerane
 • Fundi i bllokadës kundër Kubës. Qeveria zvicerane duhet të bëjë fushatë aktive për këtë
 • Heqja e sanksioneve të paligjshme dhe të paligjshme të Zvicrës kundër Venezuelës
 • Ndalimi i prodhimit, përdorimit dhe eksportit të lëshuesve LBD-40 (pajisje të ngjashme me pistoletë për predha prej gome të fortë, ndër të tjera)
 • Çmontimi i armëve dhe personelit të ushtrisë si dhe shkurtimi i buxhetit të ushtrisë
 • Asnjë avion luftarak i ri
 • Zgjedhja falas e shërbimit në komunitet, i cili duhet të jetë në një pozitë të barabartë me shërbimin ushtarak, dhe hapja e tij për gratë
 • Asnjë përdorim i ushtrisë për ruajtjen e sigurisë së brendshme ose në kufij kundër hyrjes së emigrantëve
 • Vendndodhja e Zvicrës në Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ)

Dhe ne nuk do të pushojmë …

derisa të mbarojë rreziku i luftës me shoqërinë socialiste.

Pa një luftë të vendosur dhe të qëndrueshme kundër seksizmit dhe stereotipeve ideologjike, ndryshimet shoqërore dhe shoqërore nuk mund të ndodhin. Shtë një luftë që prek të gjithë, sepse për të ndërtuar një shoqëri solidare në të cilën të gjithë kanë të drejta të barabarta, të gjithë, njerëz trans, queers, gra dhe burra nevojiten së bashku.

Ne kërkojmë në mënyrë specifike:

 • Zbatimi i pagës së barabartë për gratë dhe burrat
 • Detyrimi ligjor për kompanitë për t’i dhënë fund hendekut të pagave gjinore
 • Pushimi prindëror i paguar për të paktën 18 muaj, i ndarë në mënyrë të barabartë në pushimin e lehonisë dhe atësisë, si dhe ndalimin e pushimit nga puna nëse puna rifillon
 • Garanci për cilësi të lartë dhe qasje të përballueshme në çerdhe, kopshte dhe kujdes jashtëshkollor deri në moshën 13 vjeç
 • Asnjë rritje në moshën e pensionit të grave
 • Zbatimi i Konventës ndërkombëtare të Stambollit, e cila përcakton dhe njeh dhunën kundër grave si shkelje të të drejtave të njeriut
 • Mbrojtja kundër dhunës me bazë gjinore
 • E drejta e çdo personi për vetëvendosje në lidhje me trupin e tij, e cila në veçanti garanton qasjen në kontracepsion dhe ndërprerjen e një shtatzënie
 • Edukimi seksual nga shkolla fillore e tutje, duke u fokusuar në veçanti në gjininë, stereotipet dhe diskriminimin
 • Heqja e tatimit mbi vlerën e shtuar (TVSH) për produktet e higjienës femërore, të cilat tani tatohen si produkte që nuk konsiderohen të jenë mallra thelbësore
 • Kryerja e fushatave parandaluese kundër të gjitha formave të dhunës ndaj grave
 • Zhvillimi i një programi arsimor në të gjitha nivelet shkollore që respekton identitetet e ndryshme gjinore
 • Një garanci e mjeteve dhe burimeve financiare për oferta të veçanta për gratë

Dhe ne nuk do të pushojmë …

derisa të gjitha pabarazitë gjinore të bëhen relike të së kaluarës kapitaliste.

Racizmi ndihmon në ruajtjen e ekuilibrit kapitalist të fuqisë. Dhitë kurbani shërbejnë për të ndarë punëtorët dhe për të larguar vëmendjen nga problemet reale të popullsisë.

Ne kërkojmë në mënyrë specifike:

 • Pasaporta zvicerane për të gjithë të lindurit në Zvicër
 • Legalizimi i Sans-Papiers, sepse askush nuk është i paligjshëm
 • Ndjekja penale e çdo akti ksenofob dhe racist
 • Një ligj për të huajt dhe azilin i bazuar në humanizëm dhe solidaritet
 • Tërheqja e Zvicrës nga marrëveshjet Shengen dhe Dublin
 • Strehim adekuat dhe kujdes shëndetësor për refugjatët
 • Lëvizja e lirë e njerëzve për të gjithë
 • E drejta për të punuar për të gjithë që jetojnë në Zvicër me të njëjtën pagë për të njëjtën punë
 • Njohja si refugjatë politikë nga të gjithë ata njerëz që persekutohen ose burgosen për shkak të orientimit të tyre seksual ose identitetit gjinor
 • Përfundimi i paraburgimit të të miturve refugjatë
 • Legalizimi i udhëtimit në vendlindje për refugjatët e gjeneratës së dytë dhe të tretë

Dhe ne nuk do të pushojmë …

derisa, me shoqërinë socialiste, racizmi dhe ksenofobia janë relikte të së kaluarës së zymtë.

Në një shoqëri klasore, politika kulturore gjithashtu ka një karakter klasor. Kjo duhet të kundërshtohet nga një kulturë demokratike. Kultura duhet të shërbejë për të rritur ndërgjegjësimin. Ai duhet të promovojë të kuptuarit e botës dhe dialogun midis njerëzve nga të gjitha sferat e jetës. Në këtë kuptim, është një parakusht thelbësor për përmirësimin e shoqërisë sonë. Në sistemin tonë aktual, megjithatë, kultura i nënshtrohet logjikës së fitimit dhe kështu nuk mund të përmbushë misionin e saj aktual. Ne mbrojmë një kulturë që është e orientuar drejt qëllimit kryesor të mëposhtëm: zhvillimit të individit dhe shoqërisë.

Ne kërkojmë në mënyrë specifike:

 • Qasje falas në klasa në muzikë, vallëzim, pikturë dhe aktivitete të përgjithshme artistike
 • Shpërndarja më e mirë e parasë publike në kulturë
 • Promovimi në rritje i artistëve të rinj duke ofruar mundësi dhe liri të përshtatshme trajnimi
 • Krijimi i lirisë artistike të vetë-menaxhuar
 • Financimi shtetëror për ngjarjet kulturore
 • Qasje e garantuar në kulturë për të gjithë
 • Mbështetja e stafit të teatrit

Ne nuk do të pushojmë…

derisa, me shoqërinë socialiste, arti dhe kultura janë bërë një vend i zhvillimit artistik të pakufizuar dhe reflektimit mbi zhvillimin shoqëror.

PSE DUAM T TO NDRYSHOJM SW Zvicrën

% e fëmijëve në Zvicër jetojnë nën kufirin e varfërisë
0
% e punëtorëve fitojnë më pak se 4000 CHF / muaj
0
Fermat zhduken çdo ditë në Zvicër
0
Pensionistët nuk kanë aq sa të jetojnë
0
% Rritja e çmimit për biletat SBB që nga viti 1990
0
% Rritja e përqindjes së primeve të sigurimeve shëndetësore gjatë 20 viteve të fundit
0
Njerëzit kanë aq pasuri sa gjysma më e varfër e popullsisë së botës
0
Një familje me 2 fëmijë paguan% të të ardhurave të tyre (mesatarisht) për kujdesin ditor
0

... ARSYE TOOD MIRA PR MB SUSHTETJEN PDA!

Kontaktiere uns!

PARTIA E PUNABS E ZVICRS

Anëtarët
> 0
Kantonal i zgjedhur
0
Këshillat Kombëtarë
0
Këshillat lokale
> 0