PDA Aargau

KENDİNİ BELİRLEME - PDA PROGRAMI

AB, yöneticilerin ve büyük şirketlerin kapitalist ve emperyalist çıkarlarını uygulamaya hizmet eder. İsviçre ile AB arasındaki ikili anlaşmalar, İsviçre’deki neoliberal politikayı pekiştiriyor. Hoşgörü, dayanışma, barış ve faşizm karşıtlığı gibi değerlere dayalı bir Avrupa’ya bağlıyız.

Özellikle şunları talep ediyoruz:

  • AB ile ikili anlaşmaların daha geniş nüfusun çıkarlarına hizmet etmesi için yeniden müzakere edilmesi
  • Eşlik eden önlemlerin genişletilmesinin yanı sıra bunların uygulanmasını sağlamak için gerekli mali ve insan kaynakları
  • İsviçre’nin AB’ye üyeliği yok
  • AB karşısında tarafsızlığı korumak
  • Savaşlara aktif veya pasif olarak katılmayı reddetmek ve NATO gibi emperyalist ittifaklarla tüm ilişkileri kesmek
  • İşçilerin çıkarlarına ters düşen ve İsviçre’yi tek taraflı olarak AB haklarını benimsemeye zorlayan hiçbir çerçeve anlaşma yok

Ve dinlenmeyeceğiz …

emekçilerin çıkarları için dayanışmacı ve ekolojik bir barış Avrupası sağlanana kadar.

yakın zamanda Gönderilenler