PDA Aargau

SOLIDARITETI NDATIONRKOMBTAR - PROGRAMI PDA

Solidariteti ndërkombëtar është një vlerë themelore e Partisë së Punës. Ne duam një Zvicër të angazhuar që punon për të siguruar që hendeku midis të pasurve dhe të varfërve në mbarë botën të bëhet më i vogël. Një Zvicër e angazhuar për paqen.

Ne kërkojmë në mënyrë specifike:

 • Heqja e taksës së detyrueshme të shërbimit ushtarak
 • Ndalimi i shitjes së materialeve të luftës
 • Tërheqja e të gjithë personelit të ushtrisë zvicerane që janë vendosur jashtë vendit. Përjashtimet mund të bëhen për operacionet e OKB -së
 • Përfundimi i menjëhershëm i bashkëpunimit ushtarak me, ndër të tjera, ushtritë e vendeve të NATO -s, Izraelin dhe monarkitë e Shteteve të Gjirit
 • Asnjë pjesëmarrje dhe pjesëmarrje zvicerane në projekte për një Ushtri Evropiane (Pesco)
 • Mbështetja e vetëvendosjes dhe sovranitetit të popujve kundër imperializmit
 • Marrëdhëniet e drejta tregtare me vendet në zhvillim dhe ato në zhvillim, si dhe bashkëpunimi zhvillimor që arrijnë të paktën 1 përqind të prodhimit të brendshëm bruto të Zvicrës
 • Njohja e shtetit palestinez nga Konfederata Zvicerane
 • Fundi i bllokadës kundër Kubës. Qeveria zvicerane duhet të bëjë fushatë aktive për këtë
 • Heqja e sanksioneve të paligjshme dhe të paligjshme të Zvicrës kundër Venezuelës
 • Ndalimi i prodhimit, përdorimit dhe eksportit të lëshuesve LBD-40 (pajisje të ngjashme me pistoletë për predha prej gome të fortë, ndër të tjera)
 • Çmontimi i armëve dhe personelit të ushtrisë si dhe shkurtimi i buxhetit të ushtrisë
 • Asnjë avion luftarak i ri
 • Zgjedhja falas e shërbimit në komunitet, i cili duhet të jetë në një pozitë të barabartë me shërbimin ushtarak, dhe hapja e tij për gratë
 • Asnjë përdorim i ushtrisë për ruajtjen e sigurisë së brendshme ose në kufij kundër hyrjes së emigrantëve
 • Vendndodhja e Zvicrës në Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ)

Dhe ne nuk do të pushojmë …

derisa të mbarojë rreziku i luftës me shoqërinë socialiste.