PDA Aargau

ZENGİNLİĞİN YENİDEN DAĞITIMI - PDA PROGRAMI

Zenginliğin eşitsiz dağılımı, kapitalizmin en görünür işaretidir. Birkaçı çoğuna sahip, çoğu da neredeyse hiçbir şeye sahip değil. Bir adaletsizlik! Dünya tersine döndü, ayakları üzerinde durmasına yardım ediyoruz!

Özellikle şunları talep ediyoruz:

  • Kurumların kâr ve servet vergisindeki artış
  • Emlak kazanç vergisindeki radikal artış
  • Büyük varlıklar ve büyük gelirler üzerindeki vergilerdeki artış
  • Mali işlemlere vergi getirilmesi
  • Ulusal veraset vergisinin getirilmesi
  • Belediyelerin ve kantonların vergi oranlarının standardizasyonu
  • Önemli stratejik ekonomik sektörlerin yanı sıra bankaların ve sigorta gruplarının millileştirilmesi ve dolayısıyla demokratik kontrolü
  • Temel mallarda katma değer vergisinin (KDV) kaldırılması
  • Sosyal güvenliği finanse etmek için işçileri değiştirdiklerinde robotları vergilendirmek
  • İsviçre’nin vergi cennetinin kesin olarak sona ermesi için bankacılık gizliliğinin tamamen kaldırılması

Ve dinlenmeyeceğiz …

ta ki sosyalist toplumda zenginler artık zengin, fakirler de fakir olmayana kadar.