PDA Aargau

KAMU HİZMETLERİ - PDA PROGRAMI

Kamu hizmetlerini ve daha adil ve duyarlı bir toplum inşa etmedeki rolünü savunuyoruz. Bu, rakiplerimizle tam bir tezat oluşturuyor: Tek inancınız ve hedefiniz, kâr maksimizasyonu ve dolayısıyla kamu hizmetinin tamamen özelleştirilmesi. Post, SBB, Swisscom, hastaneler ve güç kaynağı (sadece birkaç örnek vermek gerekirse), yalnızca kârlarını düşünenler tarafından hedef alınır.

Özellikle şunları talep ediyoruz:

  • Kamuda özelleştirmelerin derhal durdurulması
  • AB ile kamu sektöründe özelleştirme sağlayan bir çerçeve anlaşması yok
  • Kamu sektörüne devlet yatırımı ve genişlemesi
  • Postane kapanışlarının derhal durdurulması
  • Postanelerin yeniden yapılandırılmasında belediyelerin ve vatandaşların somut birlikte tayin hakkı
  • Tüm vatandaşlar için, federal anayasada demirlendiği gibi, evrensel posta hizmetinin hizmetlerine güvenli erişim
  • Kamu hizmetindeki tüm çalışanlar için kalıcı istihdam ilişkileri

Ve dinlenmeyeceğiz …

ta ki sosyalist bir toplumda kamu hizmetleri yaşam kalitesinde artışa ve herkesin yararına olana kadar.

yakın zamanda Gönderilenler