PDA Aargau

SOSYAL GÜVENLİK - PDA PROGRAMI

Emekli maaşları ve sosyal güvenlik sadaka değil, anayasal olarak garanti edilen haklardır ve çalışma yoluyla finanse edilir.

Özellikle şunları talep ediyoruz:

  • Sosyal güvenlikteki herhangi bir bozulmanın derhal durdurulması ve sosyal güvenliğin demokratik kontrol altına alınması için ulusallaştırılması
  • İkinci sütunun (emeklilik fonları) zorunlu kısmının birinci sütuna (AHV) entegrasyonu ve böylece halk emekliliğinin getirilmesi
  • Herkes için 60 emeklilik yaşının yanı sıra 55 yaşından itibaren ağır fiziki çalışma gerektiren mesleklerde erken emekliliğin kolaylaştırılması
  • 4.000 frank asgari emekli maaşı
  • Her türlü yaş ayrımcılığının yasaklanması

Ve dinlenmeyeceğiz …

tüm insanlar sosyalist toplumla onurlu bir şekilde yaşayana ve kendi kişi ve ailesine bakma korkusu sona erene kadar.

yakın zamanda Gönderilenler