PDA Aargau

РЕДИСТРИБУЦИЈА БОГАТСТВА - ПРОГРАМ ПДА

Неједнака расподела богатства највидљивији је знак капитализма. Неколико њих поседују највише, већина скоро ништа. Неправда! Свет је наопачке, ми му помажемо на ногама!

Посебно захтевамо:

  • Повећање пореза на добит и богатство корпорација
  • Радикално повећање пореза на добит од имовине
  • Повећање пореза на велика средства и велике приходе
  • Увођење пореза на финансијске трансакције
  • Увођење националног пореза на наследство
  • Стандардизација пореских стопа опћина и кантона
  • Национализација, а тиме и демократска контрола банака и осигуравајућих група, као и важних стратешких економских сектора
  • Укидање пореза на додату вредност (ПДВ) на основна добра
  • Опорезивање робота када замењују раднике за финансирање социјалне сигурности
  • Потпуно укидање банкарске тајне за коначан крај швајцарског пореског раја

И нећемо се одморити …

све док са социјалистичким друштвом богати више нису богати, а сиромашни више нису сиромашни.