PDA Aargau

КУЛТУРА - ПДА ПРОГРАМ

У класном друштву културна политика има и класни карактер. Томе се мора супротставити демократска култура. Култура треба да служи проширењу свести. Мора промовисати разумевање света и дијалог међу људима из свих сфера живота. У том смислу, то је суштински предуслов за побољшање нашег друштва. У нашем садашњем систему, међутим, култура је подложна логици профита и стога не може испунити своју стварну мисију. Залажемо се за културу која је оријентисана на следећи главни циљ: развој појединца и друштва.

Посебно захтевамо:

  • Бесплатан приступ часовима музике, плеса, сликања и општих уметничких активности
  • Боља расподела јавног новца у култури
  • Повећана промоција младих уметника нудећи одговарајуће могућности обуке и слободу
  • Стварање самоуправне, уметничке слободе
  • Државно финансирање културних догађаја
  • Загарантован приступ култури за све
  • Подршка позоришног особља

Нећемо се одморити…

све док са социјалистичким друштвом уметност и култура нису постале место неограниченог, уметничког развоја и промишљања друштвеног развоја.