PDA Aargau

ติดต่อเรา!

เข้าร่วม PDA AARGAU!

กลายเป็นผู้เห็นอกเห็นใจหรือเป็นสมาชิก ในฐานะผู้เห็นอกเห็นใจ คุณจะได้รับข้อมูลทั้งหมดจากเรา และยินดีต้อนรับในการประชุมทุกครั้ง ในฐานะสมาชิก คุณมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงและได้รับเลือกด้วย ค่าธรรมเนียมสมาชิกคือ 0.05 เปอร์เซ็นต์ของรายได้สุทธิประจำปีของคุณตามการประกาศตนเอง (หากคุณได้รับเงินเดือน 60,000 ฟรังก์ต่อปี เท่ากับ 30 ฟรังก์ต่อปี)

Kontaktiere uns!

ฉันบริจาค PDA!

บัญชีของส่วนหลักของเรา PdAZ: 80-34320-5