PDA Aargau

ЗА ПРАВУ ДЕМОКРАТИЈУ - ПДА ПРОГРАМ

Живимо у диктатури банака и корпорација. Већина људи нема шта да каже. Радикалне промене су императив. Све области живота, укључујући и економију, морају бити демократски одређене.

Захтевамо:

 • Одмах престанак свих преговора о споразумима о слободној трговини, попут ТИСА -е. Нове преговоре прво мора одобрити парламент
 • Укидање свих изборних препрека, попут граничних клаузула
 • Гласачко право као и активно и пасивно право гласа за све људе који живе у Швајцарској од 18 година
 • Одговорност и гласачка права изабраних извршних чланова
 • Укидање доживотних пензија за изабране на свим политичким нивоима
 • Транспарентност и постављање максималног износа за изборне кампање
 • Увођење суодлучивања у предузећа
 • Представници ученика
 • Заступање интереса са једнаком заступљеношћу на универзитетима
 • Очување и гаранција основних демократских права, укључујући право на демонстрације
 • Забрана сваког масовног надзора

И нећемо се одморити …

све док демократија не влада свуда и више није само појава која омогућава владарима да задрже своје привилегије.